Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

snapout
snapout

July 03 2015

snapout
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama vianieuciekaj nieuciekaj
snapout
8815 ae40
Reposted frombeatkazz beatkazz viapoolun poolun
snapout
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viapozakontrola pozakontrola
snapout
Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromlyapics lyapics viaSkydelan Skydelan
snapout
1544 08df
Reposted fromkatalama katalama viaSkydelan Skydelan
snapout
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
snapout
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaSkydelan Skydelan
snapout
snapout
Tylko kobieta potrafi w największym skurwielu ujrzeć mężczyznę swojego życia.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawhateever whateever
snapout
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawhateever whateever
snapout

Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.


— Ochocki, Vithren
Reposted frombzdura bzdura viawhateever whateever
snapout
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viawhateever whateever
snapout
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
snapout
2115 451e
proszę!
snapout
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianieuciekaj nieuciekaj
snapout
3099 1018
Reposted fromApch Apch viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja

June 27 2015

snapout
7857 9080
Reposted fromGodislove Godislove viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl